ผอ.โรงพยาบาลตากใบ เผย การสร้างความรู้เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด-19

ผอ.โรงพยาบาลตากใบ เผย การสร้างความรู้เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด-19 กับผู้นำศาสนา กระบอกเสียงสำคัญของหมู่บ้านที่มีคำสั่งปิดใน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้กระจายในวงกว้าง ขณะที่ภาพรวมแนวโน้มตัวเลขการติดเชื้อฯลดลง   

วันนี้ 16 มิ.ย.64 เวลา 10.30 น . นายแพทย์ภุชงค์  วงศ์หิรัญรัชต์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ  กล่าวถึง ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไป ของตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ล่าสุดผู้ป่วยคลัสเตอร์เกาะสะท้อนมีผู้ป่วยจำนวน 296ราย ซึ่งเป็นประชากรในหมู่ที่5,6 ประมาณ 80%  จากวันที่ 9 วันที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีมาตรการปิดหมู่บ้านและผ่อนคลายมาตรการบางอย่าง เช่น การเปิดหมู่บ้านของหมู่อื่นๆ ในตำบลเกาะสะท้อน จำนวน 6 หมู่บ้าน  จากทั้งหมด มีจำนวนทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน  ซึ่งตอนนี้มีมาตรการกระชับพื้นที่หมู่ ที่ 5 กับ หมู่ที่ 6 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีการระบาดในวงกว้าง และพบผู้ป่วยโควิด-19 ในอัตราที่สูงมาก ขณะที่มีการจัดทีม EOC จังหวัด ลงไปช่วยในทีม EOC อำเภอ โดยพบว่าผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นประชาชนพื้นที่หมู่5 และหมู่6 ของตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสาธารณสุขมีการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่หมู่บ้านที่ปิด พบว่ามีบางหมู่บ้าน ที่ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเท่าใดนัก โดยเฉพาะการใส่หน้ากาก ขณะเดียวกันในภาพรวมแนวโน้มตัวเลขของการติดเชื้อได้ลดลง

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ทางฝ่ายสาธารณสุขได้เตรียมทีมจากตำบลอื่น ๆ ในอำเภอตากใบ  ที่ยังไม่มีการระบาดมีการระดมทีมไปช่วยเหลือ ลงพื้นที่เกือบทุกวัน พร้อมกับการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย ในพื้นที่หมู่ 5 และหมู่6 และล่าสุดได้เวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นร่วมกัน โดยเชิญผู้นำศาสนาของแต่ละหมู่บ้าน  โดยเฉพาะหมู่5 และหมู่6 มาร่วมพูดคุยรับฟังปัญหา พร้อมหาแนวทางการป้องกันและการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้นำศาสนา ซึ่งถือเป็นกระบอกเสียงสำคัญของหมู่บ้าน หากเข้าใจไปในทางเดียวกันกับทางสาธารณสุข อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่

Cr. เพจ.สปชส.นราธิวาส