วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 5 อัตรา

-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

-เงินเดือน 18,000 บาท

รับสมัคร 21-25 มิถุนายน 2564

ในเวลาราชการ

ยื่นใบสมัครได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

http://www.ytc.ac.th