ศอ.บต. ขับเคลื่อนโครงการเลี้ยงปูทะเลตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย จะนะ-ยะหริ่ง ครบวงจร วันนี้ (12 มิ.ย. 2564) ที่บ้านคลองควาย ต.บากปาง อ.เทพา จ.สงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่หารือชาวบ้านปากบาง เพื่อส่งเสริมเลี้ยงปูทะเลในบ่อนากุ้งร้างและอุโมงค์ป่าโกงกาง เพื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพให้ชาวประมงและเกษตรกรในพื้นที่ ในโครงการพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเล ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ จชต. ก่อนหน้านี้ศอ.บต.ได้ดำเนินการส่งเสริมเป็นต้นแบบแล้วที่ อ.ยะหริ่ง

จ.ปัตตานี สามารถสร้างรายได้แก่พี่น้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.ยะหริ่ง 50,000-60,000 บาทต่อกลุ่ม สำหรับพื้นที่บ้านคลองควาย ต.บากปาง อ.เทพา เป็นพื้นที่ขยายโครงการดังกล่าวเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากชุมชนบ้านคลองควายมีต้นทุนที่สามารถส่งเสริมได้จริง โดยมีบ่อนากุ้งร้าง 12 บ่อ 34 ไร่ และมีป่าโกงกางล้อมรอบ พร้อมกับมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง มีความต้องการเลี้ยงปู และเปิดพื้นที่ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ของ อ.เทพา จ.สงขลา เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ปัญหาปากท้องเป็นปัญหาที่รอไม่ได้ วันนี้เราสามารถทำทุกตารางนิ้วของบ้านให้มีรายได้เลี้ยงชีพ โดย ศอ.บต. หวังส่งเสริมทุกอาชีพ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เข้ากระเป๋าหลายช่องทางทุกบ้านทุกวัน การส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลในพื้นที่นากุ้งร้าง พื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อเพาะเลี้ยงปูจำหน่ายนี้ หวังดำเนินการให้ครบวงจรให้มีความยั่งยืน โดย ศอ.บต. จะดูแลพี่น้องในช่วงแรกให้มีการเพาะเลี้ยง ดูแล และจำหน่ายครบทุกกระบวนการ เพียงแค่พี่น้องเยาวชนรุ่นใหม่และคนในชุมชนขับเคลื่อนกันต่อไปอย่างเป็นระบบตามที่วางไว้ ก็จะสามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ตั้งเป้านำลูกปูมาเพาะเลี้ยงในภายในปลายเดือนสิงหาคมนี้ ด้านนายหามะ บากา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าชายเลนเทพา ตั้งเป้าให้พื้นที่ชุมชนบ้านคลองควาย ต.ปากบาง เป็นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ำทุกชนิด การเลี้ยงปูทะเลเพื่อจำหน่ายจึงเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องในชุมชนที่ต้องการลดการจับสัตว์น้ำในทะเล อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านคลองควายมีความพร้อมในการเลี้ยงปูทะเล สัตว์เศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้เป็นอาชีพสร้างรายได้แก่เยาวชนและคนในชุมชนสืบไป สำหรับโครงการส่งเสริมเลี้ยงปูทะเล ของ ศอ.บต. ดำเนินการหารือและริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2562 โดยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นหน่วยงานในการหนุนเสริมอาชีพเลี้ยงปูทะเลจำหน่าย ซึ่ง ศอ.บต. ได้สนับสนุนการดำเนินการสร้างโรงฟักเลี้ยงลูกปู เพื่อหวังให้เป็นศูนย์จำหน่ายลูกปูที่มีคุณภาพและราคาถูกแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ให้สามารถซื้อไปเพาะเลี้ยงจำหน่ายในราคาต้นทุนต่ำแต่ได้กำไรดี ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด