ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลายะลา ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม งดการปฏิบัติละหมาดในวันรายออีดิ้ลฟิตรีที่มัสยิด

นายชัยสิทธ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ขอความร่วมมือประชาชนงดการละหมาดฮารีรายอ โดยระบุว่าเชื้อโควิด-19 เกิดมาจากการเคลื่อนไหวที่สูง การรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก รวมถึงการไม่สวมหน้ากาก ล้างมือ ก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดยะลา ได้พูดคุยกับผู้นำศาสนางดการละหมาดรายอ รวมกลุ่มใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีความสุ่มเสี่ยงของการระบาดโควิดสูงขึ้น แน่นอนว่าวิกฤตโรคติดต่อร้ายแรง ที่มีมาตรการต่างๆ ออกมาควบคุม นั้น จะกระทบกับประชาชนไปหมด คนทุกภาคส่วน ไม่แพาะการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การค้าขาย ไปมาหาสู่ กระทบทั้งหมด แต่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน

ขณะที่ทางด้านผู้นำศาสนา นายนิมิง นิมูดอ อีหม่ามประจำมัสยิดกลางยะลา ระบุ ทางมัสยิด มีความพร้อมตั้งแต่การประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ขอความร่วมมือให้งดการละหมาดรายอ อีหม่ามประจำมัสยิด ก็ได้ประกาศทุกวัน โดยให้สัปบุรุษละหมาดที่บ้าน เพื่อป้องกัน สำหรับปัญหาโควิด คือส่วนหนึ่งของปัญหา ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ถึงจะช่วยได้ไม่มาก ก็เป็นส่วนสนับสนุน ให้ความร่วมมือ ให้กำลังใจได้ ต้องขอบคุณทางจังหวัด ผู้ว่าฯ นายอำเภอ ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมเยียน ดูแลมาตรการให้มาโดยตลอด

ที่มา: เพจ – สถานีโทรทัศน์แห่งประเทสไทย จ.ยะลา