แอดมินซี “เพจที่นี่ชายแดนใต้” เผยที่มาของการก่อตั้งเพจ

พูดถึงเพจที่นี่ชายแดนใต้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก โดยเฉพาะผุ้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพจ ที่นี่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นเพจที่นำเสนอเรื่องต่างๆ ในมุมบวกของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในเรื่องวิถีชีวิต อาชีพ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม   จนบางครั้ง การนำเสนอของเพจที่นี่ชายแดนใต้ จนทำให้สื่อกระแสหลังนำไปขยายผลต่อ เช่น เรื่องราวของหญิงสาวพิการ ชาวอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส ที่ต่อสู้ในการดำเนินชีวิตกับการประกอบอาชีพช่างแต่งหน้า และได้สมรสกับชายที่มีสภาพร่างกายปกติในเวลาต่อมา  งานบิกไบค์พหุวัฒนธรรมที่นี่ชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 รวมถึงการเป็นตัวแทนส่งกำลังใจไปยังภาคอื่นๆ เช่น น้ำท่วม ถ้ำหลวง ให้พี่น้องชายแดนใต้ ฝากข้อความทางคอมเมนต์เพจแล้วแชร์ถึงพื้นที่เป้าหมาย  เป็นต้น

สำหรับเพจที่นี่ชายแดนใต้ ก่อตั้งโดยนายซานูซี เจ๊ะมะ หนุ่มชาวนราธิวาส   เกิดที่บ้านยะลูตง ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สำเร็จการศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนบ้านยะลูตงประชุมวิทยาสาร  ระดับมัธยมต้นโรงเรียน สายบุรีอิสลามวิทยา ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนนราสิกขาลัย  ระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอก พัฒนาสังคม วิชาโท ICT  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอการจัดการสารสนเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตานี  ปัจจุบันกำลังศึกษา ปริญญาตรีใบที่สอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ชั้นปีที่ 1

นายซานูซี กล่าวถึงที่มาของการก่อตั้งเพจที่นี่ชายแดนใต้ว่า “เพื่อนำเสนอมุมมองดีๆของชายแดนใต้บ้านเรา ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ  ที่สำคัญเพื่อเป็นสื่อกลางในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อเผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบ จริงๆ ว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรดีๆอีกมากมายที่คนต่างพื้นที่ไม่เคยรู้มาก่อน   โดยเพจที่นี่ชายแดนใต้ก่อตั้งขึ้นเมือเดือน มิถุนายน 2560  ปัจจุบันมีผู้ติดตาม สองแสนหกหมื่นคน”   

อีกทั้ง นายซานูซียังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ผมจะขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เพจที่นี่ชายแดนใต้เกิดขึ้น ไม่ใช่ผมคนเดียว แต่ยังมีทีมงาน  ที่ปรึกษา และครอบครัวที่นี่ชายแดนใต้ ทุกคนที่ช่วยกัน”

นอกจากเพจที่นี่ชายแดนใต้ นายซานูซี เจ๊ะมะ ยังได้เปิดเพจลูกอีก 2 เพจ เพื่อมาสมทบในการนำเสนอมุมบวกของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น เพจ The Chaidantai , ชายแดนใต้ to day เป็นต้น อย่างไรก็ตามนายซานูซี ยังกระชับมิตรกับสื่อแขนงอื่นๆ ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำเสนอมุมบวก กลบกระแสมุมลบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป