“วันนอร์” หัวหน้าพรรคประชาชาติ ผ่าตัดลำไส้ นอน ร.พ ที่ กทม.

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ภาพลงเฟสบุ๊คส่วนตัว ได้ไปเยี่ยม อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวพรรคประชาชาติ ที่กำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร จากการผ่าตัดลำไส้ใหญ่

โดยมี ดร.วินัย ดะห์ลัน โพสต์ว่า “อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จฬ. ตอนที่ 1เมื่อวานจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผมกับอาจารย์ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) พร้อมกับพรรคพวกจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (ศวฮ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จฬ.) เดินทางไปโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เพื่อเยี่ยม #อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา หรือ อ.วันนอร์ที่เข้ารับการผ่าตัดเมื่อ 6 วันก่อน และเตรียมตัวเดินทางกลับในวันอังคารคือวันนี้

อ.วันนอร์อายุ 76 ปี เล่าให้ฟังว่าแพทย์ประจำตัวตรวจพบก้อนเนื้อในลำไส้เล็กที่ขยายตัวโตขึ้นเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.จึงตัดสินใจผ่าตัดใหญ่เพื่อเอาก้อนเนื้อดังกล่าวออก พบภายหลังว่าเป็นเนื้องอกธรรมดามิใช่เนื้อร้าย เหตุที่ต้องผ่าตัดใหญ่เปิดหน้าท้องแทนที่จะผ่าตัดเล็กผ่านกล้องเนื่องจากบริเวณลำไส้ที่พบก้อนเนื้ออยู่ใกล้จุดเชื่อมต่อกับตับอ่อนและท่อน้ำดี เกรงจะไม่ปลอดภัย อ.วันนอร์จึงตัดสินใจรับการผ่าตัดใหญ่ ท่านบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูก เจ็บตัวบ้างแต่ฟื้นตัวเร็ว พวกเราคุยกับ อ.วันนอร์ เห็นท่านคล้ายมานอนพักผ่อนเท่านั้น

ศวฮ.ผูกพันกับ อ.วันนอร์มากถึงขนาดตั้งชื่อหนึ่งในห้องปฏิบัติการสำคัญของศูนย์ฯว่า “#ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาฮาลาล

วันมูหะมัดนอร์ มะทา” ตัวท่านมาเป็นประธานเปิดด้วยตนเองพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีและอธิการบดีเวลานั้น ศวฮ.เติบโตขึ้นจนทุกวันนี้มีพื้นที่ 4,288 ตารางเมตรในสี่สำนักงาน บุคลากร 80 คน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทันสมัยเกือบ 200 ชิ้น จุดเริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาด 32 ตารางเมตร เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 ชิ้นกับนักวิทยาศาสตร์หนึ่งคนคือตัวผมเอง ทำงานอย่างนั้นตั้งแต่ครั้งเริ่มต้นใน พ.ศ.2538 โดยสร้างศาสตร์ใหม่ขึ้นมาชื่อ “#วิทยาศาสตร์ฮาลาล” ทำงานเงียบๆมาสิบปี แล้วความเกี่ยวข้องกับ อ.วันนอร์ก็มาถึง ต้นปี พ.ศ.2545 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) #ดร.พรชัย รุจิประภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่มี อ.วันนอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ให้เลขานุการคือ #คุณสิริมา โต๊ะมีนา เชิญผมไปพบที่สำนักงานย่านมักกะสัน ท่านแจ้งว่าทางคณะกรรมการประสงค์จัดสร้างห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สนับสนุนงานการรับรองฮาลาลเห็นว่า จฬ.ดำเนินงานด้านนี้มานานจึงขอให้เขียนโครงการนำเสนอให้หน่อยทำงานร่วมกันมาได้ครึ่งปี คณะกรรมการเปลี่ยนเลขานุการจาก ดร.พรชัยมาเป็น #คุณสันติ บางอ้อ รองเลขาธิการสภาพัฒน์อีกท่านหนึ่ง นโยบายเปลี่ยนเป็นเปิดเสรีให้ทุกมหาวิทยาลัยร่วมเสนอโครงการด้วยข้อแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของที่เสนอขอ สุดท้ายจึงเหลือ จฬ.แห่งเดียว ถึงปลาย พ.ศ. 2545 คุณสันติแจ้งผมว่างบประมาณที่เสนอโดยคณะกรรมการผ่านไปยังคณะรัฐมนตรี ส่วนของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลไม่ได้รับอนุมัติ ผ่านเฉพาะ สมฮท. กับนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่ปัตตานีเท่านั้น พวกเราพากันผิดหวังแต่ชีวิตก็เป็นเช่นนั้นเสมอมิใช่หรือ ล้มแล้วต้องลุก