ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร เรื่อง รับสมัครครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และพนักงาน

รายละเอียดการรับสมัคร >> https://hwks.ac.th/uploads/New_Teacer_63.pdf
ดาวน์โหลดใบสมัคร >> https://bit.ly/2viVwOP